Sortiment

Tříděné kamenivo


Společnost Ostravská těžební a.s. produkuje vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro různé účely ve stavebnictví. Používá jako zásypový materiál inženýrských sítí, materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci či rekultivaci terénů apod. Kamenivo rovněž velice vhodně nahrazuje běžně používané materiály pro stavebnictví jako struska, štěrkodrtě, recykláty, kamenité sypaniny, apod.

Kamenivo produkujeme ve frakcích 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, 0/32, 0/63. Na tyto výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, je vydáno ES prohlášení o shodě - (kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace).

Ceník pro maloodběratele

platný od 1.1.2018

Frakce 0-8mm

79 Kč/t

Frakce 16-32mm

131 Kč/t

Frakce 32-63mm

119 Kč/t

Frakce 0-32mm

109 Kč/t

Frakce 0-63mm

109 Kč/t

Frakce 125-300mm

119 Kč/t

Frakce 63-125mm

109 Kč/t

Frakce 0-300mm

pozn.: netříděné kamenivo

89 Kč/t

Frakce 0-40mm

na vyžádání

Frakce 1-4mm

na vyžádání

Frakce 4-8mm

na vyžádání

Frakce 8-16mm

na vyžádání

Uhlí

Pro bližší informace prosím kontaktujte Josefa Gajdu na e-mailové adrese gajda@ostravskatezebni.cz