Sortiment

Kamenivo z hlušiny

Společnost Ostravská těžební a.s. produkuje vysoce kvalitní pranou hlušinovou sypaninu, která je používána pro různé účely ve stavebnictví. Tento materiál lze použít pro zemní práce, jako zásypový materiál inženýrských sítí a pro zdrsňující posypy komunikací. Naše kamenivo není určeno pro použití do pobytových a nepobytových místností.

Kamenivo prodáváme ve shodě s ČSN 73 6133:2010 a TP 176 Ministerstva dopravy ČR z 1.3.2011.

Konkrétní způsob použití hlušinové sypaniny doporučujeme před vlastním odběrem konzultovat s investorem nebo osobou autorizovanou.

Frakce, ke kterým vydáváme Prohlášení o shodě s ČSN 73 6133:2010 a TP 176 Ministerstva dopravy ČR z 1.3.2011:

1.1. Hrubé kamenivo:

frakce 4/8, 8/16, 16/32 a 32/63.

1.2. Směs kameniva:

Frakce 0/32, 0/63, 0/125* a 0/300*
* netříděné kamenivo

K těmto frakcím nevydáváme Prohlášení o shodě s ČSN 73 6133:2010 a TP 176 Ministerstva dopravy ČR z 1.3.2011. Vydáváme Prohlášení výrobce k hlušinovému kamenivu:

2.1. Hrubé kamenivo, neprané:

frakce 63/125 určená (v souladu s výše uvedenými předpisy) k použití v podloží násypu nebo při jeho úpravách; k terénním úpravám.

2.2. Drobné kamenivo, neprané:

frakce 0/4 určená (v souladu s výše uvedenými předpisy) k použití k obsypům a zásypům základů a inženýrských sítí, k terénním úpravám.