Reference

Eurovia CS, a. s.

Zpevněné plochy koupaliště Ostrava Radvanice, listopad 2017

Pozemní stavby Moravia, s. r. o.

Zpevněné plochy BD Ostrava Poruba, listopad 2017

Ruchstav Building a.s.

Zpevněné plochy areál Nosreti Ostrava, listopad 2017

LINEAR BAU s.r.o.

Zásypový materiál a zpevněné plochy kanalizace Neplachovice, říjen - prosinec 2017