Homogenizační linka 

Halda Heřmanice, jež patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji je vysoká až 30 metrů, rozkládá se na ploše 65 hektarů, což představuje přibližně 14 pražských Václavských náměstí. Obsahuje asi 30 milionů tun materiálu. Odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven.  Hlavním problémem je, že už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Teplota uvnitř haldy je místy až 700 stupňů Celsia. Linka za hodinu roztřídí až 350 tun haldoviny, což je za rok 2 miliony tun.

Hořící haldu v Ostravě-Heřmanicích pomůže sanovat speciální linka

ČTK 26.7.2016

Dosud hořící halda v Ostravě-Heřmanicích bude sanována pomocí speciální separační linky. Tu postaví společnost Ostravská těžební, která na projektu za 250 milionů korun spolupracuje se státním podnikem Diamo. Práci díky lince získá více než sto lidí. Stavbu linky dnes slavnostně zahájili zástupci obou firem, Moravskoslezského kraje a ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD).

"Státní podnik Diamo bude haldu postupně rozebírat. Bude dodávat materiál z haldy na přepravní pásy společnosti Ostravská těžební, která jej bude zpracovávat v rychlosti asi 350 tun za hodinu," popsal Rychtařík. Ostravská těžební z materiálu vytřídí uhelnou hmotu, která se bude dát dále využít ve stavebnictví či energetice, a hlušinovou sypaninu. "Vrátí nám přibližně 30 až 40 procent původního materiálu, ale který hlavně už nemá uhlí v množství, které je schopné hořet," řekl Rychtařík.

Ředitel a předseda představenstva Ostravské těžební Josef Gajda řekl, že v souvislosti s výstavbou linky přepokládá, že vytvoří sto nových pracovních pozic. Lidé budou pracovat přímo na lince, v těžbě, v dopravním či stavebním středisku, které bude zpracovávat získané suroviny. "Budeme upřednostňovat, pokud splní kvalifikační předpoklady samozřejmě, propuštěné zaměstnance z hlubinných dolů," řekl Gajda. Rychtařík doplnil, že Diamo díky projektu zaměstná deset nových zaměstnanců.

Jak se "pere" halda? V Ostravě začali u největšího z hořících odvalů

Moravskoslezsky.denik.cz 1.3.2017 Rubrika: Moje Ostravsko Autor: Radek Luksza

Zkušební provoz

Samotný separační proces je v režii firmy Ostravská těžební, která také dostala koncem února od stavebního úřadu slezskoostravské radnice povolení ke spuštění zkušebního provozu.

"Linka využívá sice klasický úpravárenský proces, avšak v unikátním a moderním provedení navrženém specificky pro hlušinu uloženou na zdejším odvale," líčí Josef Gajda, ředitel této společnosti. Roční kapacita jejího zařízení činí 1,1 milionu tun odtěžené a zpracované hlušiny zrnitosti 0 až 300 milimetrů. V reálu se ale uvažuje o 800 tisících tunách ročně při dvousměnném provozu.

Tři základní materiály

Z plošného odvalu o výšce až třicet metrů nacházejícím se mezi bývalými šachtami Ida a Heřmanice vyseparuje linka tři základní materiály. A to hrubozrnnou frakci hlušiny, která bude používána pro terénní úpravy přímo v lokalitě, případně odprodávána jako surovina pro stavaře. Dále uhelnou substanci sloužící (při přidání škrobového pojiva) k výrobě briket. A nakonec jemnou hlušinu, ze které se bude modelovat terén při rekultivacích.

Unikátní seperační komplec umožní rychlejší a účinnější sanaci největší ostravské haldy

Společná tisková zpráva - Ostrava, 20. 7. 2017

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, osobností regionu a dalších hostů byl v červenci v Ostravě slavnostně zahájen provoz speciální separační linky. Jedno z nejmodernějších

úpravárenských zařízení v Evropě začalo zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice, který patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. "Postavit takovýto velkokapacitní komplex nebylo jednoduché, ale věřím, že představuje naprostou špičku ve své třídě a světovém měřítku. Naše zařízení má podstatně vylepšenou technologii úpravy haldoviny podle nových poznatků a zkušeností z obdobných zařízení v zahraničí," informoval Dalibor Tesař, předseda dozorčí rady společnosti Ostravská těžební, a.s., která je investorem stavby. Heřmanická homogenizační linka je pilotním projektem společnosti, podobnou plánuje vybudovat i v dalších zemích.