Okamžitý kontakt

 
+420 739 083 899

O společnosti

Sídlo společnosti:

 • Ostravská těžební, a.s.
 •  Sládková 1920/14,
  702 00  Moravská Ostrava
 • IČ : 258 58 866

Halda Heřmanice

Ostravská těžební, a.s. Vám nabízí rekultivaci a sanaci území
s možností ukládání ostatních odpadů vznikajících při stavebních činnostech.

Oznámení ohledně pozastavení ukládání odpadů.

Podrobné informace zde.


Produkty - Nabídka aktuálního kameniva

Nosným programem

společnosti je produkce kameniva vysoké kvality s širokým spektrem jeho použití především ve stavebnictví. Kamenivo získáváme odtěžováním a hornickou činností na odvalu Heřmanice v Ostravě. Těžíme ročně objem cca 440 000 tun a naši odběratelé kamenivo využívají např. v pozemním stavitelství, u liniových staveb, pro hrubé terénní úpravy, v dopravních stavbách – konstrukční vrstvy, a v neposlední řadě pro rekultivační činnost a další specifické stavby. Kamenivo svých specifických velmi dobrých vlastnosti dosáhlo prohořením bez přístupu vzduchu, mluvíme tak o „červeném kameni“ , který je dle potřeb upravován do různých frakcí dle ČSNorem.

Další činnosti,

kterými se naše společnost zabývá jsou

 • třídění, recyklace a ukládání inertních odpadů (zemina, kamenivo, stavební sutě)
 • demoliční práce, zemní práce a hrubé terénní úpravy
 • příprava území pro investiční výstavbu
 • rekultivační činnost
 • pronájem těžkých strojních mechanismů (nakladače, drtiče, třídiče, dozery, bagry aj.)
 • a dále velice úzce spolupracujeme z VŠB TUO, zejména s Hornicko-geologickou fakultou ve výzkumu, jehož cílem je separace a úprava zbytkového uhlí obsaženého v haldovině na odvalu v Ostravě – Heřmanicích.

Prodej kameniva