Okamžitý kontakt

Jaroslav Černý
 
+420 603 300 835

O společnosti

Sídlo společnosti:

 • Ostravská těžební, a.s.
 •  Sládková 1920/14,
  702 00  Moravská Ostrava
 • IČ : 258 58 866

Halda Heřmanice

Výstavba homogenizační technologické linky na Heřmanické haldě

Naše společnost řeší ve spolupráci se státním podnikem jednu z největších ekologických zátěží ostravského regionu, hořící Heřmanickou haldu a připravuje v roce 2016 výstavbu homogenizační linky, která bude unikátní nejen v České republice, ale nejspíš i v celé Evropě.
Záměrem je odtěžit alokovanou hlušina z haldy, dopravit ji do technologické linky a v ní jí rozdružit na kamenivo a uhlí. Materiály, které budou v lince vyrobeny pak realizovat na trhu a dále využít při sanaci a rekultivaci termicky zasažené haldy.
Projekt pod názvem „Pořízení technologií ke zvýšení výroby kameniva společnosti Ostravská těžební, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je tedy instalace technologií na výrobu kameniva pro stavební účely a sekundárním cílem je ochrana životního prostředí zpracováním haldoviny a tím zamezení jejího dalšího prohořívání.

Hořící Heřmanická halda
Oznámení ohledně pozastavení ukládání odpadů.

Podrobné informace zde.


Produkty - Nabídka aktuálního kameniva

Nosným programem

společnosti je produkce kameniva vysoké kvality s širokým spektrem jeho použití především ve stavebnictví. Kamenivo získáváme odtěžováním a hornickou činností na odvalu Heřmanice v Ostravě. Těžíme ročně objem cca 440 000 tun a naši odběratelé kamenivo využívají např. v pozemním stavitelství, u liniových staveb, pro hrubé terénní úpravy, v dopravních stavbách – konstrukční vrstvy, a v neposlední řadě pro rekultivační činnost a další specifické stavby. Kamenivo svých specifických velmi dobrých vlastnosti dosáhlo prohořením bez přístupu vzduchu, mluvíme tak o „červeném kameni“ , který je dle potřeb upravován do různých frakcí dle ČSNorem.

Další činnosti,

kterými se naše společnost zabývá jsou

 • třídění, recyklace a ukládání inertních odpadů (zemina, kamenivo, stavební sutě)
 • demoliční práce, zemní práce a hrubé terénní úpravy
 • příprava území pro investiční výstavbu
 • rekultivační činnost
 • pronájem těžkých strojních mechanismů (nakladače, drtiče, třídiče, dozery, bagry aj.)
 • a dále velice úzce spolupracujeme z VŠB TUO, zejména s Hornicko-geologickou fakultou ve výzkumu, jehož cílem je separace a úprava zbytkového uhlí obsaženého v haldovině na odvalu v Ostravě – Heřmanicích.

 

 

Připravuje pro Vás nový projekt „Pořízení technologií ke zvýšení výroby kameniva společnosti Ostravská těžební a.s.“


Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Cílem tohoto projektu je instalace na výrobu kameniva pro stavební účely. Sekundárním cílem projektu je ochrana životního prostředí zpracováním haldoviny a tím zamezení jejího dalšího prohřívání.


Prodej kameniva